Juridikum pořádá v LS kurz Novela stavebního zákona z perspektivy právních vztahů k pozemkům

 

Novela stavebního zákona z perspektivy právních vztahů k pozemkům

 

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí)

 

Přednášející:

JUDr. Martina Franková, Ph.D.

Oborná asistentka Katedry práva životního prostředí, působí taktéž na Ministerstvu pro místní rozvoj. Specializuje se na problematiku právních vztahů k pozemkům, stavební právo a průřezové nástroje práva životního prostředí

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Odborný asistent katedry správního práva a správní vědy, advokát se specializací na stavební právo a právo životního prostředí

 

Cíl studia:

Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména výstavbou, a těm, kteří se zabývají problematikou stavebního práva.

Vedle úředníků územně samosprávných celků (např. úředníků stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníků ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi stavebně-právními aspekty právních vztahů k pozemkům zabývají, je určen zájemcům z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

 

Organizace studia:

Celodenní soustředění (cca 9.30 – 16.30)

 

 Termín konání v měsíci červnu - bude upřesněno.

Obsahová náplň:

·        Změny v kompetencích stavebních úřadů

·        Změny v územně-plánovacích podkladech – aneb předpoklady pro zastavění pozemku

·        Oprávnění stavět a jeho prokazování

·        Specifika vybraných staveb (zejména z hlediska zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací)

·        Změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, zejména s ohledem na povolovací postupy, a změny v přístupu ke kolaudaci staveb

 

 

Forma výuky:

Přednášky s prostorem pro odpovědi na dotazy účastníků v rámci přednášek. Závěrečná diskuse.                                 

 

Zakončení studia:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

Cena: 2 200,-Kč

https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404056411/


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111