Juridikum zahájí 20.4.2018 kurz Právo finančního trhu a jeho aplikace v praxi

test6

Právo finančního trhu a jeho aplikace v praxi

Garant kurzu:

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. (katedra finančního práva a finanční vědy)

Cíl studia:

Kurz je určen především pro pracovníky veřejné správy, ale i pro zájemce ze soukromého sektoru, kteří přicházejí do styku s problematikou právní regulace finančního trhu, subjektů a instrumentů finančního trhu. Výklad je zaměřen jednak na samotné prostředí finančního trhu a jeho právní regulaci, a to jak z pohledu českého práva, tak práva unijního, a rovněž z pohledu příslušné judikatury, dále pak podrobněji na právní regulaci subjektů podnikajících na finančním trhu a v neposlední řadě také na ochranu zákazníků finančních institucí. Kurz je rovněž zaměřen na novinky, které na poli finančního trhu přinesla rekodifikace soukromého práva účinná od 1. 1. 2014. Důraz při výkladu je kladen na užívání obecných ústavních a právních principů a pravidel při tvorbě a aplikaci právních předpisů upravujících finanční trh.  

Organizace studia:

Celkový rozsah kursu je 24 hodin výuky rozdělených do čtyř soustředění, a to v termínu od dubna do května 2018.  

Obsahová náplň:

1.      Finanční trh a jeho charakteristika

1.             Instrumenty finančního trhu

2.             Poskytování služeb na finančním trhu

3.             Bankovnictví a peněžnictví

4.             Regulace a samoregulace finančního trhu

5.             Dohled nad finančním trhem

6.             Pojišťovnictví (včetně úpravy pojistné smlouvy)

7.             Penzijní společnosti

8.             Kolektivní investování

9.             Ochrana zákazníka na finančním trhu

10.         Trhy cenných papírů

11.         Investoři na finančním trhu  

Termíny konání: 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. 2018.

Forma výuky:

Přednášky a diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe.

Zakončení studia:

Kurz je zakončen písemným testem ověřujícím znalosti odpřednášené problematiky. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 6 000,- Kč

přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111