Juridikum pořádá od 19.10.2017 kurz Právnické angličtiny - Legal English for International Practice

 Kurz právnické angličtiny
Legal English for International Practice

Garant kurzu:
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků)
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. Kurz je veden v angličtině.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Rozsah: 30 týdnů po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem 60 hodin
čtvrtek 18:00 – 19:30
Zahájení kurzu: 19. října 2017
Vyučující: Mgr. A.Bahenská, Ph.D., PhDr. R. Hrubá
Maximální počet lidí ve skupině: 15
Program:
Litigation I
Litigation II
Criminal law I
Criminal law II
Criminal procedure I
Criminal procedure II
Contracat formation I
Contract formation II
Contracts:remedies I
Contracts:remedies II
Contracts:assignment and third-party rights
Employment law I
Employment law II
Sale of goods I
Sale of goods II
Real property law I
Real property law II
Intellectual property I
Intellectual property II
Company law: company formation and management I
Company law: company formation and management II
Company law :capitalisation I
Company law: capitalisation II
Company law: fundamental changes in a company I
Company law: fundamental changes in a company II
Secured transactions I
Secured transactions II
Debtor- creditor I
Debtor-creditor II, Company winding up
Legal English Test

Učebnice:
Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili.
Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu
Zakončení kurzu:
Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je zakončen písemným testem z právnické angličtiny.
Cena: 12 000,- Kč
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111