Juridikum pořádá kurz Zákoník práce kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky - 13.5, 20.5., 27.5., 3.6., 10.6.

Zákoník práce
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky


Garant kurzu:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení)


Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost a kogentnost právní úpravy, pracovní smlouva, jmenování, skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, zástupci zaměstnanců a jejich působení u zaměstnavatele atp. – v podrobnostech viz níže), jak je primárně obsažena v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně dílčích odchylek zavedených pro pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávních celků, jak plynou ze zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a o změně některých zákonů. Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení ústředních správních úřadů, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.

Termíny konání: 13.5, 20.5., 27.5., 3.6., 10.6.


Organizace studia:
Kurz je bude probíhat v 5 jednodenních soustředěních (celkový rozsah 32 hodin).
Obsahová náplň:
1. Zákoník práce
2. Vznik pracovního poměru
3. Změna pracovního poměru
4. Skončení pracovního poměru a důsledky neplatného skončení pracovního poměru
5. Pracovní doba a doba odpočinku
6. Dovolená
7. Překážky v práci
8. Mzda, plat – odměňování v pracovněprávních vztazích
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10.Odpovědnost v pracovním právu
11.Péče o zaměstnance a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
12. Zástupci zaměstnanců, informace a projednání
13. Flexibilní formy výkonu závislé práce


Forma výuky: Přednášky a vypracování příkladů.


Zakončení kurzu:
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.


Cena: 8 800,- Kč
 

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111