Juridikum pořádá kurz Pozemkové právo 1.blok – Aktuální otázky pozemkového práva

Pozemkové právo
1. blok – Aktuální otázky pozemkového práva:
Pozemek z perspektivy občanského zákoníku a katastrálního zákona


Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníků územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.
Organizace studia: 2 denní kurz, 12 hodin


Termín konání kurzu: březen 2019, termín bude upřesněn


Obsahová náplň: Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům.
Konkrétně se kurz věnuje těmto otázkám:
• vymezení nemovité věci
• pozemek a jeho součást,
• stavba jako samostatná věc, stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby,
• evidence pozemků v katastru nemovitostí
• zápisy do katastru nemovitostí
• materiální a formální publicita katastru nemovitostí
Zájemci mohou absolvovat též další kurzy, které na tento kurz volně navazují a zabývají se vybranými aktuálními otázkami právních vztahů k pozemkům.
Forma výuky: Přednášky, panelová diskuse
Zakončení kurzu: osvědčení


Cena: 4 000,-Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111