Juridikum pořádá 24.5. 2019 kurz Ochrana osobních údajů. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky

Ochrana osobních údajů

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky


Garant kurzu:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení)


Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních údajů jak v její obecné rovině (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), tak z hlediska jimi vykonávaných činností a jimi zpracovávané agendy ( např. zveřejňování záznamů z jednání obecního zastupitelstva obce, poskytování informací o platech, pořizování záznamů z kamerových systémů atp.). Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak evropských orgánů činných v této oblasti, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.
Organizace studia: Kurz je dvoudenní v rozsahu 14 hodin.

Termíny konání: 17.5., 24.5. 2019

Obsahová náplň:
1. Úvod do problematiky
2. Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů a působnost pramenů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně postavení v právním řádu České republiky
3. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů (osobní údaj, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, porušení zabezpečení atp.)
4. Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe (právní titul pro zpracování, informační povinnost, povinnost zabezpečení, účelové omezení, zásada odpovědnosti atp.).
5. Vztah správce a zpracovatele osobních údajů, včetně řetězení zpracovatelů a využití třetích osob (smlouva o zpracování osobních údajů, smlouva o zabezpečení osobních údajů)
6. Metodika předběžného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
7. Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
8. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi územně správních celků – praktické příklady a případové studie
Forma výuky:
Přednášky a vypracování příkladů
 

Forma výuky:
Přednášky a vypracování příkladů.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.


Cena: 4 400,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


 






Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111