Juridikum pořádá 7.6.2019 kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví

Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví

Přednášející:
Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen autorského kolektivu rozsáhlé monografie Doručování v tuzemském a zahraničním styku (Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2017), autor četných publikací o správním řízení, člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, advokát

Cíl studia:
Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají rozhodováním v oblasti veřejné správy, úředníkům, soudcům, advokátům i široké právnické veřejnosti

Organizace studia:
Jednodenní seminář konání 7. června 2019  9.00 – 12.30 hod.

Obsahová náplň:
• význam doručování v úředních postupech správních orgánů a soudů rozhodujících ve správním soudnictví,
• jednotlivé způsoby doručování, včetně doručování do datových schránek,
• postupy při doručování fyzickým a právnickým osobám,
• ukládání písemností, fikci doručení, doručování veřejnou vyhláškou atd.
• vybrané sporné otázky spojené s doručováním, včetně rozboru judikatury na dané téma.

Forma výuky:
Přednáška spojená s diskusí s účastníky semináře.

Zakončení studia:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 1 800,-Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111