Juridikum pořádá 8.11.2018 kurz Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikaktura k nim

Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim

Garant kurzu:
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. (katedra obchodního práva)

Cíl studia:
Kurz je určen pro manažery s.r.o. a a.s., advokáty.

Organizace studia:
Jednodenní kurz, 9 – 16,15 hodin.
Termín konání: 8. listopadu 2018.

Obsahová náplň:
- evidence skutečných majitelů a nové povinnosti pro SRO a AS ve vztahu k ní
- aktuální otázky týkající se valné hromady (působnost, dodatečné hlasování v SRO,
protest a jeho náležitosti, rejstříkový přezkum platnosti usnesení a další
- postavení člena voleného orgánu (smlouva o výkonu funkce a její obsah, souběhy
funkce a pracovního poměru či péče řádného hospodáře v poslední judikatuře NS)
- podíl / akcie a dispozice s nimi (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku /
hlasovacích práv, odpovědnost za vady podílu / akcie, praktické problémy při
převodech podílů / akcií)
- majetková a finanční struktura SRO a AS (příplatky do vlastního kapitálu mimo
základní kapitál, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, výplata záloh
a navazující praktické nesnáze, vypořádací podíl a jeho výplata)

Forma výuky:
Přednáška, diskuze.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
Cena: 2 200,- Kč


Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111