Juridikum pořádá 7. a 14.6.2019 kurz Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva

Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva

Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu
od roku 2012 do současnosti

Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
 

Organizace studia: dva semináře po 3 vyučovacích hodinách vždy v pátek od 10 hodin
Cílová skupina: Seminář je určen překladatelům italských právních textů. Je vhodný nejen pro ty, kteří s právním překladem teprve začínají, ale též pro ty, kteří si chtějí danou problematiku zopakovat ve světle aktuálních českých předpisů.

Forma výuky: seminář, práce s texty

Termín konání: 7. a 14. 6. 2019 od 10 hodin

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Cena: 3 600,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE

Plán semináře:

1. Obecné terminologické základy italského závazkového práva

- klasifikace závazků
- vznik a zánik závazkových vztahů
- změny v závazkových vztazích


2. Konkrétní smluvní typy

- koupě
- nájem
- přeprava
- dílo
- úschova a skladování
- výpůjčka, zápůjčka, úvěr
- komise
- zprostředkování
- příkaz
- darování
- pojištění
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111