Juridikum pořádá 7.12.2017 kurz Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotních služeb

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva)

Lektoři: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,

             JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro manažery a právníky poskytovatelů zdravotní péče, úředníky územní samosprávy, pracovníky ve zdravotnictví, právníky, kteří se zabývají problematikou zdravotní péče, a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Cílem kurzu je seznámit posluchače se specifiky veřejnoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, zejména v souvislosti s přijetím nové právní úpravy přestupků a rozšířením správní i trestní odpovědnosti právnických osob.

Organizace studia:

Jednodenní kurz. Termín konání: 7. 12. 2017

 

Obsahová náplň:

Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování  zdravotnických služeb fyzickými a a právnickými osobami – pojem, rozsah, působnost, orgány dozoru. Správní delikty ve zdravotnických zákonech. Vzájemný vztah zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách č. 373//2011 Sb., a zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., a zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Odpovědnost právnických osob za trestné činy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

 

Forma výuky:

Interaktivní přednášky.  

 

Zakončení kurzu:

Závěrečná panelová diskuze. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

   Cena: 2 200,- Kč

 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE

 Přihláška ke stažení zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111