Juridikum pořádá 5.4.2019 kurz Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe

Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe


Garant kurzu:
Prof. JUDr. Richard Král, Ph.D.,LL.M., Dsc. (katedra evropského práva )


Cíl kurzu:
Kurz je určen legislativcům ve státní správě.


Doporučená literatura: Král Richard, Směrnice EU z pohledu jejich transpozice
a vnitrostátních účinků. C.H.Beck,2014

Organizace studia:
jedná se o jednodenní 6 hodinový kurz.

Termín konání: 5.dubna 2019.


Obsahová náplň:
1) Základní charakteristika směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU
2) Základní struktura směrnic EU na příkladu směrnic 93/13 a 2005/29
3) Metody transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
4) Goldplating – neminimalistická transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
5) Unijní kritéria náležité transpozice směrnic EU
6) Vnitrostátní účinky směrnice EU
7) Těžiště výkladu směrnic pro účely jejich transpozice
8) Institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR

Forma výuky:
Přednášky.


Zakončení kurzu:
Kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.


Cena: 2 000,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111