Juridikum pořádá 3.11.2017 kurz Ochrana osobních údajů ve světlke GDPR

Ochrana osobních údajů ve světle GDPR

Garant kurzu:

Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M  (externí spolupracovnice katedry správního práva)

Cíl studia:

Kurz je určen pro zástupce aplikační praxe, kteří řeší otázky souvisejsící s ochranou osobních údajů, typicky podnikoví právníci pracující pro správce či zpracovatele osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů, advokáti).

 

Organizace studia:

Jednodenní kurz

Termíny konání: 3. listopadu nebo 1. prosince 2017

 

Obsahová náplň:

1.    Představení právního rámce EU pro ochranu osobních údajů v kontextu jeho historického vývoje, se zaměřením na GDPR - nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2.    Vysvětlení základních pojmů GDPR, principů zpracování osobních údajů, odpovědnosti správců a zpracovatelů osobních údajů, práv subjektů údajů, pozice pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho úkolů a začlenění v organizační struktuře organizace, požadavků na zabezpečení zpracování a vedení registrů zpracovatelských činností, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, předávání údajů do třetích zemí, postavení dozorových úřadů, vedoucího dozorového úřadu, odpovědnosti správců a zpracovatelů za porušení nařízení, ukládání správních pokut a jiných sankcí.

 

3.    Praktické změny vyvolané novým nařízením a jejich implementace.

 

Formy výuky:

Přednášky a diskuse s účastníky kurzu

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

Cena:

2 200,- Kč  
 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE

Přihláška ke stažení zde.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111