Juridikum pořádá 29.11.2017 kurz Správní řízení po novele správního řádu

test6

                       

Správní řízení

po novele správního řádu

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky ve státní službě i pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.

 

Organizace studia:

Jednodenní kurz, 9 – 15.30 hod.

 

Termín: 29. 11. 2017

 

Obsahová náplň:

  • Rozsah působnosti správního řádu. Základní zásady činnosti správních orgánů. Správní řízení.
  • Správní orgány.
  • Účastníci řízení.
  • Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).
  • Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.
  • Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
  • Ochrana před nečinností správního orgánu.
  • Řádné opravné prostředky ve správním řízení (odvolání, rozklad, odpor).
  • Přezkumné řízení a obnova řízení
  •  

Forma výuky:

Přednáška, diskuse s účastníky kurzu.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

Cena: 2200,- Kč

 Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 7%.

 

přihláška:


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111