Juridikum pořádá 27.5. 2019 kurz Řízení o přestupcích. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Řízení o přestupcích
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků


Garant kurzu:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.
Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz je jednodenní.

Termín konání: 27.5. 2019, 9 - 15,30 hodin


Obsahová náplň:
• Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení).
• Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost).
• Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).
• Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě).
• Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání).
• Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení).
• Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu).

Forma výuky:
Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
Cena: 2 200,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111