Juridikum pořádá 27.4.2018 kurz Úvod do podnikatelské etiky pro manažery

Úvod do podnikatelské etiky pro manažery

 

Garant kurzu:

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. (katedra národního hospodářství)  

Cíl studia:

Tento kurz je úvodem pro pochopení podnikatelské a hospodářské etiky. Je zaměřen na to, co je podnikatelská a hospodářská etika, proč je důležitá pro činnost podniků a jiných organizací. V rámci kurzu budou také stručně představeny tradiční a moderní nástroje a metody etického řízení.

 

Organizace studia:

Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin. Termín konání  27.4.2018.

 

Obsahová náplň:

 1. Charakteristika podnikatelské etiky;
 2. Vývoj podnikatelské etiky jako samostatné vědní disciplíny;
 3. Současná situace v oblasti etiky institucí v České republice – v oblasti podnikatelských organizací a veřejné a státní správě;
 4. Rozdíly v evropském a americkém přístupu k etice v podnikání;
 5. Význam externích a interních pravidel v řízení organizace, orientace na etické a kulturní hodnoty a normy;
 6. Etické hodnoty v podnikatelské a ekonomické praxi; význam etických hodnot v samoregulaci;
 7. Etická infrastruktura podniku či jiné organizace;
 8. Etické řízení organizace;
 9. Tradiční nástroje etiky v podnikání: etický kodex, výcvik k etickým dovednostem, využití etických vzorů;
 10. Moderní nástroje etiky v podnikání: mentoring, etický ombudsman, etický a sociální audit, pravidelné etické vzdělávání;
 11.  Stručný nástin tradičních a moderních metod naplňování etiky v podnikání.

 

     Forma výuky:

Přednášky, řízená diskuze, panelová diskuze.   

Zakončení kurzu: 

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404056411/


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111