Juridikum pořádá 27.11.2017 kurz Řízení o přestupcích

test6

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, (katedra správního práva a správní vědy)

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:

Kurz je jednodenní. Termín konání: 27. 11. 2017,  9 - 15,30 hodin

Obsahová náplň:

1.     Přestupkové řízení a řízení o jiných správních deliktech (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení a řízení o jiných správních deliktech).

2.      Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost)

3.      Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení)

4.      Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě)

5.      Rozhodnutí o přestupku  (formy rozhodnutí, rozhodnutí o kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání).                                                 

6.      Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení)

7.      Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu)

Forma výuky:

Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč


ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE

 

Přihláška ke stažení zde 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111