Juridikum pořádá 27.10.2017 kurz Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

test6

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (katedra finančního práva a finanční vědy)

    Cíl studia:

Cílem kurzu je připravit uchazeče na zvláštní část úřednické zkoušky v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. Výklad je zaměřen jak na obecné otázky daňového práva, tak jak jednotlivé daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Pozornost je věnována rovněž obecnému právnímu předpisu upravujícímu správu daní (daňového řádu) a právním předpisům upravujícím působnost finanční správy.

Kurz může být vhodným doplňkem i pro úředníky územních samosprávných celků, kteří hodlají skládat zkoušku prokazující zvláštní odbornou způsobilost pro správu daní a poplatků. 

    

Organizace studia a termín konání kurzu:

Celkový rozsah kursu je 8 hodin výuky.                                

1) zimního semestru 27. října 2017  nebo

2) letního semestru 23. února 2018                  

 

Obsahová náplň:

Obsah kurzu pokrývá všechna témata, jejichž znalost je nutná pro složení zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ a vychází ze studijního textu ke zvláštní části úřednické zkoušky pro tento obor státní služby. Konkrétně jde o tato témata:

1)       Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob

2)       Daň z přidané hodnoty, spotřební daně a energetické daně

3)       Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční

4)       Správní, soudní a místní poplatky

5)       Odvod z loterií a jiných podobných her (daň z hazardních her)

6)       Správa daní   

7)       Orgány Finanční správy České republiky

 

Forma výuky:

Přednášky, diskuse, konzultace nad vybranými tématy. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe.

 

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu

 

    Cena: 2 200,- Kč

 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE 

Přihláška ke stažení zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111