Juridikum pořádá 20.10.2017 kurz Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překlaldatele právních textů

Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překladatele právních textů

Termín konání:  20. 10. 2017 – 1. 12. 2017

Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

Organizace studia:

Šest seminářů po třech vyučovacích hodinách (celkem 18 hodin)

 vždy v pátek od 15 hodin.

Data konání seminářů: 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11. a 1. 12. 2017

Plán výuky:

1.    Fyzické osoby – obecná charakteristika, svéprávnost, zastoupení, poručenství, opatrovnictví aj.

2.    Věcná práva – klasifikace věcí a věcných práv, nabývání vlastnictví, služebnosti, věcná práva k cizí věci, spoluvlastnictví, společenství vlastníků bytových jednotek aj.

3.    Rodinné právo – manželství, rozvod, vztahy mezi rodiči a dětmi, určování otcovství, náhradní mateřství, asistovaná reprodukce aj.

4.    Dědické právo – dědění ze zákona, dědění ze závěti, dědické třídy aj.

5.    Závazkové právo – reforma závazkového práva ve Francii, vznik, změna a zánik závazkových vztahů aj.

6.    Odpovědnost – smluvní a mimosmluvní odpovědnost

 

Forma výuky: práce s originálními texty

Kurz je vhodný pro soudní překladatele a pro všechny, kteří mají o problematiku právního překladu zájem.

 

Cena: 4 500,- Kč

LELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE 

přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111