Juridikum pořádá 19.10.2017 kurz Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona

Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona

Garant kurzu:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)                         

Cíl studia:

Cílem výuky je vyložit obsah a souvislosti institutu společného územního a stavebního řízení po tzv. velké novele stavebního zákona, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Kurz je zaměřen na širší odbornou veřejnost z řad veřejné správy i z řad vlastních aktérů výstavby.                                                                                                                                                                   

 

Organizace studia:

Celkový rozsah kurzu je 8 hodin ( 6 hodin přednáška, 2 hodiny diskuse).

Termín konání: Jednodenní kurz 19. 10. 2017.

 

Obsahová náplň:

-          k možnostem spojování správních postupů                                               

-          příslušnost k vedení společného územního a stavebního řízení

-          role dotčených orgánů ve společném územním a stavebním řízení

-          postavení účastníků společného územního a stavebního řízení a dalších tímto řízením dotčených osob

-          průběh společného územního a stavebního řízení                                             

-          rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení

-          zvláštnosti přezkoumávání rozhodnutí vydaného ve společném územním a stavebním řízení

-          alternativní společné správní postupy týkající se umísťování a provádění staveb

-          k využitelnosti společných postupů pro různé typy staveb

 

Forma výuky:

Přednáška a diskuse.                            

Zakončení kurzu: 

  Po ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE

 přihláškazde

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111