Juridikum pořádá 18.4. 2018 kurz Pozemkové právo - 2. blok

 

Pozemkové právo

2. blok – vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům:

územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

  Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů statní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

 

Organizace studia:

Jednodenní kurz                                                                            

Termín konání: 18. dubna 2018  

 

Obsahová náplň:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům, konkrétně je kurz věnován problematice územního a stavebního řízení, vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku. Kurz volně navazuje na 1. blok – „Pozemek a jeho zastavění - aktuální otázky pozemkového práva“.

 

 

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

      přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111