Juridikum pořádá 26.11. a 3.12. 2018 kurz Správní řízení Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Správní řízení

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

 

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě.

 

Organizace studia:

Kurz bude probíhat ve 2 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 16 hod.).

Termín:     pondělí  26.11. a 3.12. 2018 od 9,00 - 15,30 hodin

 

Obsahová náplň:

 • Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. Systematika zákona. Základní zásady činnosti správních orgánů.
 • Správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů).
 • Účastníci řízení (okruh účastníků řízení, procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení).
 • Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).
 • Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.
 • Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
 • Ochrana před nečinností správního orgánu.
 • Odvolání, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání.
 • Zvláštnosti řízení a rozhodnutí o rozkladu.
 • Přezkumné řízení (předmět přezkumného řízení, nepřípustnost přezkumného řízení, lhůty v přezkumném řízení, zahájení a průběh přezkumného řízení, způsoby rozhodnutí v přezkumném řízení).
 • Obnova řízení (podmínky obnovy řízení, důvody obnovy řízení, průběh nového řízení a nové rozhodnutí).
 • Soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.

 

 

Forma výuky:

Přednášky, diskuse s účastníky kurzu.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

 

Cena: 4400,- Kč

 

Odkaz na elektronickou přihlášku 

 

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111