Juridikum pořádá 14.5. a 15.5.2019 kurz Pozemkové právo 2.blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům

Pozemkové právo
2. blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům:
Stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům


Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů statní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.


Organizace studia: 2 denní kurz, 14 hodin


Termín konání kurzu: 14.5. a 15.5. 2019


Obsahová náplň:
Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům.
Konkrétně je kurz věnován těmto otázkám:
• územní plánování se zaměřením na podmínky zastavitelnosti pozemků
• územní plánování jako nástroj změny druhu pozemku
• umisťování staveb,
• povolování a užívání staveb
• předpoklady zastavitelnosti pozemků.
• Specifika umisťování a povolování stavebních záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
• soukromoprávní titul k umístění stavby na cizím pozemku
Kurz volně navazuje na 1. blok – „Pozemek a jeho zastavění - aktuální otázky pozemkového práva“

Forma výuky: Přednášky, panelová diskuse
Zakončení kurzu: osvědčení


Cena: 4 400,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111