Juridikum pořádá 13.12.2017 kurz Jak založit start - up

Garant kurzu:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

Cíl studia:

Cílem kurzu je seznámit podnikatelskou veřejnost s možnostmi vstupu do podnikání. Za tímto účelem budou představeny jednotlivé formy obchodních korporací (důraz bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost) a jejich výhody a nevýhody. Pozornost bude dále věnována úpravě vztahů pro případ, že obchodní korporace má být založena více zakladateli; důraz bude kladen na vhodné uspořádání vztahů mezi „původcem“ nápadu a investorem.

Organizace studia:

Jednodenní kurz v rozsahu 6 hodin. Termín konání 13. 12. 2017

Obsahová náplň:

Výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím obchodní korporace

·         Podnikání jako fyzická osoba

·         Podnikání prostřednictvím obchodní korporace

·         Jednotlivé formy obchodních korporací a jejich výhody / nevýhody

Založení obchodní korporace

·         Zakladatelské dokumenty

·         Zápis do obchodního rejstříku

Rizika účasti v obchodní korporaci a jejich minimalizace

·         Rizika členství v obchodní korporaci

·         Rizika členství ve voleném orgánu obchodní korporace

Uspořádání vztahu s investorem

·         Vhodné rozdělení práv mezi „původcem“ nápadu a investorem v zakladatelském právním jednání

·         Společnické (akcionářské) dohody    

 

Forma výuky:

Přednášky, řízená diskuze.   

Zakončení kurzu: 

 Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování  kurzu.

    Cena: 2 200,- Kč

 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE 

 Přihláška ke stažení zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111