Juridikum pořádá 11. a 12.6. 2019 kurz Pozemkové právo 3.blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům

Pozemkové právo
3. blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům:
Vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku, oceňování pozemků

 

Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.


Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů statní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.


Organizace studia: 2 denní kurz, 14 hodin


Termín konání kurzu: 11. a 12. června 2019


Obsahová náplň: Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům.
Konkrétně je kurz věnován těmto otázkám:
• omezení vlastnického práva k pozemku
• vyvlastňovací řízení
• specifika vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
• oceňování pozemků

Forma výuky: Přednášky, panelová diskuse
Zakončení kurzu: osvědčení


Cena: 4 400,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111