Juridikum pořádá 10. května 2018 kurz Pozemkové právo - 3. blok

 

Pozemkové právo

3. blok – vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovitostí, oceňování pozemků       

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

 Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemcům z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů                                                                                                                                                                                                                                    

Organizace studia:

Jednodenní kurz                                                                       

Termín konání:  10. května 2018

 

Obsahová náplň:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva, konkrétně s problematikou oceňování nemovitostí a zápisů do katastru nemovitosti. Kurz volně navazuje na 1. blok – „Pozemek a jeho zastavění - aktuální otázky pozemkového práva“ a 2. Blok – „Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku“.

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

     přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111