Juridikum pořádá 10.11.2017 kurz Společenská odpovědnost podniku (CSR)

test6

 

Garant kurzu:

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. (katedra národního hospodářství)  

Cíl studia:

         Kurz je zaměřen na společenskou odpovědnost podniku (CSR) aplikovanou na činnost poskytovatele právních služeb – advokátní kanceláře. Cílem je specifikovat roli společenské odpovědnosti podniku (CSR) v etickém, obecném a profesním vedení advokátní kanceláře.

 

Organizace studia:

Kurz je jednodenní v rozsahu 6 hodin. Termín konání 10. 11. 2017  

 

Obsahová náplň:

  • Charakteristika společenské odpovědnosti podniku (CSR) jako metody etického řízení;
  • Přehled jednotlivých typů odpovědnosti v rámci společenské odpovědnosti a očekávání společnosti;
  • Vztah společenské odpovědnosti podniku (CSR) a udržitelného rozvoje;
  • Vztah společenské odpovědnosti podniku (CSR) a profesní odpovědnosti advokáta;
  • Vztah společenské odpovědnosti podniku (CSR) a personální etiky;
  • Význam a role odpovědné strategie rozvoje advokátní kanceláře;
  • Základní přínosy společenské odpovědnosti podniku (CSR) pro činnost advokátní kanceláře – zkušenosti z aplikace CSR v zahraničních advokátních kanceláří.

 

Forma výuky:

Přednášky a zejména diskuse s účastníky v kurzu.  

Zakončení kurzu: 

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč

 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE 

Přihláška ke stažení zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111