Juridikum poořádá v březnu 2018 kurz Pozemkové právo - 1. blok

Pozemkové právo

1. blok – Pozemek a jeho zastavění – aktuální otázky pozemkového práva

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

      Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníků územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

                               

Organizace studia:

Jednodenní kurz                                                    

Termín konání:  březen 2018

  

Obsahová náplň:

  Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům. Konkrétně se kurz věnuje těmto tématům: vymezení nemovitosti, pozemek a jeho součást, stavba jako samostatná věc, stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby, druhové určení pozemku a změna druhu pozemku. Územní plánování a jeho význam pro druhové určení pozemků, pozemky určené k výstavbě. Oprávnění a povolení stavět. Novinky v relevantní právní úpravě (občanský zákoník, stavební zákon).

Zájemci mohou absolvovat též další kurzy, které na tento kurz volně navazují a zabývají se vybranými aktuálními otázkami právních vztahů k pozemkům.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

 přihláška zde

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111