Kurzy pro veřejnost - archiv

Juridikum zahájí 11. 5. 2018 kurz Zákoník práce
20. 09. 2017

Zákoník práce Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky Garant kurzu:  Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl | více...

Juridikum pořádá 4.5. a 11.5. 2018 kurz Ochrana osobních údajů
20. 09. 2017

Ochrana osobních údajů Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky Garant kurzu:  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. | více...

Juridikum pořádá 20.10.2017 kurz Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překlaldatele právních textů
15. 09. 2017

Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překladatele právních textů Termín konání:  20. 10. 2017 – 1. 12. 2017 Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Organizace studia: Šest seminářů | více...

Juridikum pořádá 3.11.2017 kurz Ochrana osobních údajů ve světlke GDPR
07. 09. 2017

Ochrana osobních údajů ve světle GDPR Garant kurzu: Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M  (externí spolupracovnice katedry správního práva) Cíl studia: Kurz je určen pro zástupce aplikační praxe, kteří řeší | více...

Juridikum pořádá Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018
29. 07. 2017

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018   Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a | více...

Juridikum pořádá 19.10.2017 kurz Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona
10. 07. 2017

Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona Garant kurzu: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)                          Cíl studia: | více...

Juridikum pořádá od 8.9.2017 kurz Právo mezinárodních smluv pro právní praxi
17. 06. 2017

  Garanti kurzu: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK), doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (člen katedry mezinárodního práva PF UK) Kurz je | více...

Juridikum pořádá 18.9.2017 kurz Statistika pro právníky
17. 06. 2017

Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (katedra národního hospodářství)     Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky  v právní praxi   Organizace studia: | více...

Juridikum pořádá od 28.9.2017 kurz Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion
17. 06. 2017

Garant kurzu: Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Kurz se zaměří na zdokonalení dovednosti mluvit a na osvojení a procvičení anglické právní slovní zásoby v nejrůznějších | více...

Juridikum pořádá 4.10.2017 kurz Odpovědnost za přestupky
17. 06. 2017

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správní práva | více...

strana:  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111