Kurzy pro veřejnost - archiv

Juridikum pořádá 6.11.2017 kurz Stavební právo
30. 10. 2017

Stavební právo Garant kurzu: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy) ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo. Cíl studia: Cílem výuky je | více...

Juridikum pořádá 24.11.2017 kurz Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
30. 10. 2017

  Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: JUDr. Lucie Široká, JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.   Cíl studia: Kurz je určen pro odbornou veřejnost zajímající se o | více...

Juridikum pořádá 27.11.2017 kurz Řízení o přestupcích
30. 10. 2017

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, (katedra správního práva a | více...

Juridikum pořádá 29.11.2017 kurz Správní řízení po novele správního řádu
19. 10. 2017

                        Správní řízení po novele správního řádu Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.   Cíl studia: Kurz je určen pro úředníky ve státní službě i pro úředníky územních samosprávných | více...

Juridikum pořádá od 19.10.2017 kurz Právnické angličtiny - Legal English for International Practice
11. 10. 2017

 Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit | více...

Juridikum pořádá 20.10.2017 kurz Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překlaldatele právních textů
15. 09. 2017

Terminologické základy francouzského práva občanského hmotného pro překladatele právních textů Termín konání:  20. 10. 2017 – 1. 12. 2017 Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Organizace studia: Šest seminářů | více...

Juridikum pořádá 3.11.2017 kurz Ochrana osobních údajů ve světlke GDPR
07. 09. 2017

Ochrana osobních údajů ve světle GDPR Garant kurzu: Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M  (externí spolupracovnice katedry správního práva) Cíl studia: Kurz je určen pro zástupce aplikační praxe, kteří řeší | více...

Juridikum pořádá 19.10.2017 kurz Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona
10. 07. 2017

Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona Garant kurzu: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)                          Cíl studia: | více...

Juridikum pořádá od 8.9.2017 kurz Právo mezinárodních smluv pro právní praxi
17. 06. 2017

  Garanti kurzu: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK), doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (člen katedry mezinárodního práva PF UK) Kurz je | více...

Juridikum pořádá 18.9.2017 kurz Statistika pro právníky
17. 06. 2017

Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (katedra národního hospodářství)     Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky  v právní praxi   Organizace studia: | více...

strana:   1 2 3 4 5 6

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111