Kurzy pro veřejnost

Juridikum pořádá 13.12.2017 kurz Jak založit start - up
30. 10. 2017

Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit podnikatelskou veřejnost s možnostmi vstupu do podnikání. Za tímto účelem | více...

Juridikum pořádá 7.12.2017 kurz Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotních služeb
30. 10. 2017

Garant kurzu: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva) Lektoři: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,              JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.   Cíl studia: Kurz | více...

Juridikum pořádá 27.11.2017 kurz Řízení o přestupcích
30. 10. 2017

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, (katedra správního práva a | více...

Juridikum pořádá 29.11.2017 kurz Správní řízení po novele správního řádu
19. 10. 2017

                        Správní řízení po novele správního řádu Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.   Cíl studia: Kurz je určen pro úředníky ve státní službě i pro úředníky územních samosprávných | více...

Juridikum pořádá od 19.10.2017 kurz Právnické angličtiny - Legal English for International Practice
11. 10. 2017

 Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Zákoník práce
20. 09. 2017

Zákoník práce Garant kurzu:  Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Ochrana osobních údajů
20. 09. 2017

Ochrana osobních údajů Garant kurzu:  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Práva dítěte a sociální právní praxe
20. 09. 2017

  Práva dítěte a sociálně právní praxe                                                               Garant kurzu:    Doc. JUDr. Michaela Hendrychová (katedra občanského práva)  (doc. JUDr. David Elischer, Ph.D., JUDr. Dita Frintová, Ph.D., | více...

Juridikum pořádá Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018
29. 07. 2017

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018   Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a | více...

Juridikum pořádá 28.11.2017 kurz Struktura církví a náboženských společností
17. 06. 2017

Garant kurzu: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. (katedra právních dějin)   Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou církví a náboženských | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111