Kurzy pro veřejnost

Juridikum pořádá 15.2.2018 kurz Novela stavebního zákona z perspektivy právních vztahů k pozemkům
12. 01. 2018

    Novela stavebního zákona z perspektivy právních vztahů k pozemkům   Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí)   Přednášející: JUDr. Martina Franková, Ph.D. Oborná asistentka Katedry práva životního | více...

Juridikum pořádá 12.2.2018 kurz Řízení o přestupcích
12. 01. 2018

Řízení o přestupcích     Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, (katedra | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Zákoník práce
20. 09. 2017

Zákoník práce Garant kurzu:  Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Ochrana osobních údajů
20. 09. 2017

Ochrana osobních údajů Garant kurzu:  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl studia: Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních | více...

Juridikum pořádá v LS kurz Práva dítěte a sociální právní praxe
20. 09. 2017

  Práva dítěte a sociálně právní praxe                                                               Garant kurzu:    Doc. JUDr. Michaela Hendrychová (katedra občanského práva)  (doc. JUDr. David Elischer, Ph.D., JUDr. Dita Frintová, Ph.D., | více...

Juridikum pořádá Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018
29. 07. 2017

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018   Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a | více...

Jednatelé, členové představenstva, členové správní rady - postavení, rizika, zastupování společnosti
17. 06. 2017

  Garant kurzu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.  Cíl studia: Přednáška se zaměří na vybrané aspekty postavení členů volených orgánů kapitálových společností. Vedle | více...

Juridikum pořádá od 1.3.2018 kurz Essentials od Legal Writing
25. 05. 2017

Essentials of Legal Writing Garant kurzu: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků) Cíl kurzu: Seznámit účastníky se základními postupy, které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních | více...

Juridikum pořádá v květnu 2018 kurz Pozemkové právo - 3. blok
25. 05. 2017

  Pozemkové právo 3. blok – vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovitostí, oceňování pozemků        Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí), Cíl | více...

Juridikum pořádá v dubnu 2018 kurz Pozemkové právo - 2. blok
25. 05. 2017

  Pozemkové právo 2. blok – vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku Garant kurzu: JUDr. Martina | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111