PRVOUK

PRVOUK

Programy PRVOUK (PROGRES)

Bc. Kateřina Dolejší - garant agendy
dolejsi@prf.cuni.cz
+420 221 005 322

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Od 2. pololetí 2012 je na PF UK institucionální podpora vědy zajišťována formou 3 programů PRVOUK, a to:

P04 Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

         Koordinátor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.

P05 Soukromé právo XXI. století

         Koordinátor: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.

P06 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

         Koordinátor: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

           Přehled řešitelského týmu naleznete zde.

 

Současně se PF UK podílí na těchto programech institucionální podpory:

P02 Environmentální výzkum

         Koordinátor: Doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (PřF)

         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.

P17 Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

         Koordinátor: Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)
         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.