První veřejná soutěž v programu INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR

Vážení,

 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 8. 2016 vyhlásilo MŠMT první veřejnou soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT17), podprogramu INTER-VECTOR a INTER-INFORM pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Návrhy projektů se mohou podávat od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016 pro všechny zmíněné podprogramy.

Podprogram INTER-T(RANSFER) se soustředí na podporu účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí. Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu INTER-T(RANSFER) je další růst a rozvoj českých vědeckých kapacit prostřednictvím jejich zapojení do mezinárodního prostředí a nárůst výstupů dané oblasti v podobě kvalitních vědeckých poznatků a dalších měřitelných výsledků.
Kontaktní osoba je Ing. David Kloz, tel.: 234 811 832, e-mail: david.kloz @ msmt.cz.
Veškerou dokumentaci pro uchazeče naleznete na odkazu: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích zmiňovaných podprogramů budou zveřejněny dne 1. března 2017 na internetových stránkách poskytovatele.
 

 

Podprogram INTER-INFORM podporuje budování a udržitelnost informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje.
Zadávací dokumentaci a potřebné informace k podprogramu INTER-INFORM naleznete na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellecne

Podprogram INTER-VECTOR
usiluje o posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem.
Potřebné informace k podprogramu INTER-VECTOR naleznete na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-1


 Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111