Prospěchová stipendia byla vyplacena

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rád bych Vám oznámil, že 244 z Vás osobně převzalo na studijním oddělení rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia, které tak mohlo nabýt právní moci. V těchto případech tak mohly být připraveny výplatní listiny, na jejichž základě byly dnes podány poslední příkazy k úhradě. Všem studentům, jejichž rozhodnutí o přiznání stipendia nabylo právní moci, by mělo být jejich stipendium připsáno na účet nejpozději 22. 12.2015.

V této souvislosti vyslovuji své veliké poděkování paní Vladimíře Marešové a celému ekonomickému oddělení, jakož i mgr. Sojkovi a všem zapojeným studijním referentkám za jejich veliké úsilí, abyste svoje stipendium obdrželi ještě před vánočními svátky, jak bylo slíbeno.

S přáním hezkých vánoc

Karel Beran
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111