Projekt - Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí ...

 

Projekt Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK je zaměřen na zlepšení zázemí pro studenty i akademické pracovníky Právnické fakulty UK ve vazbě na ESF projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost PF UK prostřednictvím zlepšení administrativně technického zázemí pro studenty i akademické pracovníky. Díky projektu na fakultě získáme moderní prostředí k výuce předmětů napomáhajícím přípravě studentů pro potřeby pracovního trhu a ke vzdělávání vyučujících. Modernizace čtyř místností a elektronického zázemí zlepší prostředí fakulty pro internacionalizaci výuky, konání konferencí a posílení moderních a interaktivních forem výuky.

Realizace projektu: 1/2018 – 12/2019.

Projekt „Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK“ je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002255).


Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111