Programy PRVOUK (PROGRES)

 

Bc. Kateřina Dolejší  - garant agendy
 
dolejsi @ prf.cuni.cz
 
+420 221 005 322
 

 
Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
 
Od 2. pololetí 2012 je na PF UK institucionální podpora vědy zajišťována formou 3 programů PRVOUK, a to:
P04 Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu
         Koordinátor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.
 
P05 Soukromé právo XXI. století
         Koordinátor: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.
 
P06 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace
         Koordinátor: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
           Přehled řešitelského týmu naleznete zde.
 
Současně se PF UK podílí na těchto programech institucionální podpory:
P02 Environmentální výzkum
         Koordinátor: Doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (PřF)
         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.
P17 Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky
         Koordinátor: Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)
         Přehled řešitelského týmu naleznete zde.
Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111