Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak.r. 2016/2017

Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak. r. 2016/2017
(Obecné základy právní vědy)
Uvedené termíny přednášek jsou stanoveny vždy na
pondělí 14 - 16 hod. a 16-18 hod. v místnosti č. 319/ III. patro


3.10.2016
Informace o doktorském studiu           14.00 - 14.15 hod.           prof. Dvořák
Informace o vědecké práci                 14.15 - 14.30 hod.           prof. Tomášek

Působení práva ve společnosti            14.30 - 16.30 hod.           doc. Maršálek
(právně sociologický přístup k právu)
Předmět, metodologie a struktura právní vědy          17.00 – 18.00 hod.      prof. Gerloch
 

17.10.2016
Právo a integrační procesy v Evropě          14 -16 hod.            prof. Tomášek
Právo a politika                                       16 -18 hod.            doc. Kysela


31.10.2015
Tvorba práva (recentní problémy)             14 -16 hod.            doc. Wintr
Občanská společnost a stát                      16 -18 hod.            doc. Pithart


14.11.2016
Realistické přístupy k právu                       14 -16 hod.              doc. Kühn
Relace mezinárodního a vnitrostátního       16 -18 hod.              prof. Šturma
práva (retrospektiva a současný stav)

5.12. 2016
Soudobá tendence rozšiřování výkladu rovnosti a zákazu diskriminace       14 -16 hod.         doc. Wintr
Atributy demokratického právního státu v ústavním                                  16 -18 hod.         prof. Gerloch
pořádku České republiky

19.12.2016
Právo a hodnoty (axiologický přístup k právu)         14 - 16 hod.         doc. Maršálek
K problematice interpretace                                 16 - 18 hod.          prof. Gerloch
a argumentace v právní teorii a v právní praxi
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111