Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak. r. 2015/2016

Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak. r. 2015/2016
(Obecné základy právní vědy)


Uvedené termíny přednášek jsou stanoveny vždy na pondělí 14 - 16 hod. a 16 - 18 hod. v místnosti č. 319/ III. patro
 

 

5.10.2015
Informace o doktorském studiu       14.00 - 14.15 hod. prof. Dvořák
Informace o vědecké práci              14.15 - 14.30 hod. prof. Tomášek

Působení práva ve společnosti (právně sociologický přístup k právu)                14.30 - 16.30 hod. doc. Maršálek
Předmět, metodologie a struktura právní vědy                                               17.00 – 18.00 hod. prof. Gerloch
 

19.10.2015
Realistické přístupy k právu     14 -16 hod. doc. Kühn
Právo a politika                      16 -18 hod. doc. Kysela
 

2.11.2015
Tvorba práva (recentní problémy)     14 -16 hod. doc. Wintr
Občanská společnost a stát              16 -18 hod. doc. Pithart
 

23.11.2015
Právo a integrační procesy v Evropě      14 -16 hod. prof. Tomášek
Relace mezinárodního a vnitrostátního práva (retrospektiva a současný stav)           16 -18 hod. prof. Šturma
 

30.11. 2015
Atributy demokratického právního státu v ústavním pořádku České republiky            14 -16 hod. prof. Gerloch
Pojem osoby v právu                    16 -18 hod. doc. Beran
 

14.12.2015
Právo a hodnoty (axiologický přístup k právu)           14 - 16 hod. doc. Maršálek
K problematice interpretace a argumentace v právní teorii a v právní praxi              16 - 18 hod. prof. Gerloch

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111