Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak. r. 2014/2015

Program přednášek v doktorském studiu pro I. ročník v zimním semestru ak. r. 2014/2015
(Obecné základy právní vědy)
Uvedené termíny přednášek jsou stanoveny vždy na pondělí 14 - 16 hod. a 16-18 hod. v místnosti č. 319/ III. patro


6.10.2014
Informace o doktorském studiu 14.00 - 14,15 hod. prof. Dvořák
Informace o vědecké práci 14.15 – 14.30 hod. prof. Tomášek

Působení práva ve společnosti (právně sociologický přístup k právu) 14.30 – 16.30 hod. doc. Maršálek
Předmět, metodologie a struktura právní vědy 17.00 – 18.00 hod. prof. Gerloch

20.10.2014
Tvorba práva (recentní problémy) 14 -16 hod. doc. Wintr
Právo a politika 16 -18 hod. doc. Kysela

3.11.2014
Právo a integrační procesy v Evropě 14 -16 hod. prof. Tomášek
Občanská společnost a stát 16 -18 hod. doc. Pithart

24.11.2014
Relace mezinárodního a vnitrostátního práva (retrospektiva a současný stav) 14-16 hod. prof. Šturma
Atributy demokratického právního státu v ústavním pořádku České republiky 16-18 hod. prof. Gerloch
 

1.12. 2014
Realistické přístupy k právu 14 -16 hod. doc. Kühn
Pojem osoby v právu 16 -18 hod. doc. Beran

15.12.2014
Právo a hodnoty (axiologický přístup k právu) 14 - 16 hod. doc. Maršálek
K problematice interpretace a argumentace v právní teorii a v právní praxi 16 - 18 hod. prof. Gerloch

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111