Erasmus+

Od roku 1998 je PF UK zapojena do programu Lifelong Learning Program (LLP) Erasmus (dříve program Socrates/Erasmus). Na úrovni Univerzity Karlovy v Praze jako celku je koordinátorem programu Evropská kancelář rektorátu Univerzity Karlovy, která uzavřela Institucionální smlouvu s Komisí Evropské unie a spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP). V rámci této smlouvy podepsala Právnická fakulta dvoustranné dohody o studijních a přednáškových pobytech s řadou evropských univerzit (řazených podle jazyka výuky).

 

Univerzity jsou řazeny do sekcí podle jazyka, v němž obvykle probíhá pro zahraniční výměnné studenty výuka. Není vyloučeno, že v jisté míře jsou na daných školách nabízeny odborné právnické předměty také v dalších jazycích, které si mohou v takovém případě studenti PF UK v přiměřené míře rovněž zapsat.

Pro aktuální seznam všech partnerských univerzit a nasmlouvaných kapacit je odkazováno na pravidelně aktualizovaný soubor v sekci Dokumenty Erasmus.
 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111