Program LL.M.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí od roku 2011 tzv. mezinárodně uznávané kurzy LL.M. v anglickém jazyce.

 

Více informací o tomto programu je možno nalézt v anglické sekci fakultních stránek.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111