Program 2018

 
Program výjezdního workshopu z obchodního práva
Úsvit nové obchodněprávní judikatury?
pátek 13. – neděle 15. dubna 2018
 
Pátek 13. 4. 2018
 
Příjezd nejpozději do 12.45, ubytování, příprava seminární místnosti
 
Uvítání – úvodní slovo                                                             
13:15 – 13:30
 
PANEL 1: Závazky (I. část)                                                      
13:30 – 15:15
moderuje Petr Čech
 
Jan Spousta
K povinnosti nahradit škodu za neplatně uzavřenou smlouvu - kauza Lesy ČR, s.p. (ÚS II.ÚS 2370/14)
Garant: Petr Čech
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Jana Otčenášková
13:30 – 13:45
Tomáš Král
K (ne)určitosti smluvní pokuty při porušení jakékoli smluvní povinnosti (NS 23 Cdo 3196/2016)
Garant: Klára Hurychová
Pozorovatelé: Vojtěch Mráz, Lucie Slavíková, Kateřina Splavcová
                                                                        13:45 – 14:00
Ota Mach
K (ne)podmíněnosti dohody o smluvní pokutě - vazba na odstoupení (NS 23 Cdo 3894/2015)
Garant: Klára Hurychová
Pozorovatelé: Jan Kočer, Vojtěch Mráz, Lucie Slavíková
                                                                        14:00 – 14:15
Diskuse                                                                                  
14:15 – 15:00
Hodnocení                                                                              
15:00 – 15:15
 
Přestávka                                                                              
15:15 – 15:30
 
 
 
PANEL 1: Závazky (II. část)                                                     
15:30 – 17:45
moderuje Daniel Patěk
 
Jan Kubíček
K existenci pohledávky v době odporovaného jednání (NS 21 Cdo 5570/2015)
Garant: Petr Čech
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Jana Otčenášková
15:30 – 15:45
Vladimír Šarapaev
K možnosti odstoupit od kupní smlouvy pro rozpor skutečného a deklarovaného počtu kilometrů (Krajský soud v Hradci Králové 23 Co 45/2016)
Garant: Daniel Patěk
Pozorovatelé: Jan Kočer, Josef Kříž, Jana Otčenášková
15:45 – 16:00
Arťom Gnědin
K výpovědi pronajímatele z nájmu bytu, potřebuje-li jej jen pro sebe (NS 26 Cdo 1454/2016)
Garant: Petr Čech
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Vojtěch Mráz, Kateřina Splavcová
16:00 – 16:15
Martin Navrátil
K vrácení originálu záruční listiny jako sjednanému důvodu zániku práv z bankovní záruky (NS 29 Cdo 2171/2014)
Garant: Petr Čech
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Lucie Slavíková
                                                                        16:15 – 16:30
Diskuse                                                                                  
16:30 – 17:30
Hodnocení                                                                              
17:30 – 17:45
 
Večeře                                                                                   
17:45 – 19:00
 
 
PANEL 2: Podnikání                                                                 
19:00 – 20:25
moderuje Kateřina Eichlerová
 
Jan Papajanovský
K ústavní konformitě EET (ÚS Pl. ÚS 26/16)
Garant: Kateřina Eichlerová
Pozorovatelé: Lucie Slavíková
                                                                                                                        19:00 – 19:15
 
David Línek
K regulaci činností provozovatelů platforem sdílené ekonomiky (shared economy) (SDEU C‑434/15)
Garant: Daniel Patěk
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Jana Otčenášková
19:15 – 19:30
Diskuse                                                                                  
19:30 – 20:15
Hodnocení                                                                              
20:15 – 20:25
 
PANEL 3: Specifické otázky obchodních korporací                                       
20:25 – 21:15
moderuje Kateřina Eichlerová
 
Richard Vereš[1]
K povinnosti státem ovládané a.s. poskytovat informace na základě svobodného přístupu k nim - kauza ČEZ a.s. (ÚS IV. ÚS 1146/16)
Garant: Lucie Josková
Pozorovatelé: Josef Kříž, Jana Otčenášková
20:25 – 20:40
Diskuse                                                                                  
20:40 – 21:00
Hodnocení                                                      
21:00 – 21:15
 
 


 
Sobota 14. 4. 2018
 
Snídaně                                                                                  
8:00 – 9:00
 
PANEL 4: Spotřebitelé                                                                          
9:00 – 10:30
moderuje Kateřina Eichlerová
 
Filip Jelínek
K zachování možnosti kauzálních námitek spotřebitelem po převodu směnky (ÚS I. ÚS 290/15)
Garant: Daniel Patěk
Pozorovatelé: Jana Otčenášková
                                                                                                9:00 – 9:15
Daniel Netrval
K (ne)přípustnosti klauzule o smluvní pokutě v obchodních podmínkách spotřebitelské smlouvy (NS 32 ICdo 86/2015)
Garant: Daniel Patěk
Pozorovatelé: Josef Kříž, Vojtěch Mráz, Kateřina Splavcová
9:15 – 9:30
Diskuse                                                                                  
9:30 – 10:15
Hodnocení                                                                              
10:15 – 10:30
 
 
Přestávka
10:30 - 10:45
 
PANEL 5: Obchodní korporace obecně                                                            
10:45 – 12:30
moderuje Klára Hurychová
 
Arne Delong
K jednání před založením obchodní korporace (NS 26 Cdo 1478/2015)
Garant: Kateřina Eichlerová
Pozorovatelé: Jan Kočer, Josef Kříž, Daniel Lála
                                                                                                10:45 - 11:00
 
Tomáš Hubáček
K povinnosti loajality společníka (NS 29 Cdo 1436/2014)
Garant: Klára Hurychová
Pozorovatelé: Jan Kočer, Lucie Slavíková, Monika Vondrová
                                                                                                11:00 - 11:15
 
Soňa Soukupová
Ke jmenování opatrovníka obchodní korporaci (NS 29 Cdo 396/2016)
Garant: Kateřina Eichlerová
Pozorovatelé: Daniel Lála, Kateřina Splavcová, Monika Vondrová
11:15 – 11:30
Diskuse                                                                                  
11:30 – 12:15
Hodnocení                                                                              
12:15 – 12:30
 
 
Oběd                                                                                      
12:30 – 13:30
 
Výlet                                                                                       
13:30 – 18:30
 
Večeře                                                                                   
19:00 – 20:00
 
 
PANEL 6: Věcná práva
20:00 – 20:55
moderuje Petr Čech
 
Julie Parýzková
K překážkám zrušení spoluvlastnictví (žádost v nevhodnou dobu či jen k újmě některého ze spoluvlastníků) (NS 22 Cdo 5159/2014)
Garant: Daniel Patěk
Pozorovatelé:Jan Kočer, Josef Kříž, Vojtěch Mráz
                                                                                                20:00 – 20:15
Diskuse                                                                                  
20:15 – 20:45
Hodnocení                                                                              
20:45 – 20:55
 


 
Neděle 15. 4. 2018
 
Snídaně                                                                
8:00 – 9:00
 
PANEL 7: Volené orgány obchodních korporací
9.00 – 12:45
moderuje Lucie Josková
 
Lenka Petráčková
K (ne)dovolenosti souběhů funkcí (ÚS I.ÚS 190/15)
Garant: Klára Hurychová
Pozorovatelé: Lucie Slavíková, Monika Vondrová
                                                                                     9:00 – 9:15
Daniel Galis
K (ne)dovolenosti společného jednání prokuristy a jednatele (NS 29 Cdo 387/2016)
Garant: Petr Čech
Pozorovatelé: Daniel Lála, Kateřina Splavcová, Monika Vondrová
9:15 – 9:30
Martin Karim
K právnímu jednání vůči zaměstnancům (NS 29 Cdo 880/2015)
Garant: Lucie Josková
Pozorovatelé: Jan Kočer, Josef Kříž, Daniel Lála
9:30 – 9:45
Diskuse                                                                                  
9:45 – 10:30
Hodnocení                                                                              
10:30 – 10:45
 
 
Přestávka
10:45 - 11:00
 
Mikoláš Růžek
K obrácenému důkaznímu břemeno při prokazování povinnosti péče řádného hospodáře (NS 29 Cdo 440/2013)
Garant: Lucie Josková
Pozorovatelé: Tomáš Janoušek, Vojtěch Mráz
                                                                                                11:00 – 11:15
Denisa Trpišovská
K určitosti opčních akciových programů jako formy odměny (NS 29 Cdo 1738/2015)
Garant: Lucie Josková
Pozorovatelé: Daniel Lála, Monika Vondrová
                                                                                                11:15 – 11:30
 
Dominik Gira[2]
K odstoupení z funkce v nevhodnou dobu (VS v Praze 7 Cmo 615/2014)
Garant: Klára Hurychová
Pozorovatelé: Daniel Lála, Kateřina Splavcová, Monika Vondrová
                                                                                                11:30 – 11:45
Diskuse                                                                                  
11:45 - 12:30
Hodnocení                                                                              
12:30 – 12:45
 
 
Oběd                                                                                      
12:45 – 13:30
 
Závěrečné hodnocení – vyhlášení tří nejlepších příspěvků a nejlepšího pozorovatele
13:30 – 13:50
Odjezd
 


[1] Bude-li dodán písemný příspěvek.

[2] Bude-li dodán písemný příspěvek. 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111