Program 2017

 
Program výjezdního workshopu z obchodního práva
Obchodní právo pod Sněžkou i drobnohledem
pátek 21. – neděle 23. dubna 2017
 
Pátek 21. 4. 2017
 
Příjezd nejpozději do 15.00, ubytování, příprava seminární místnosti
 
Uvítání – úvodní slovo                                                           
15:30 – 16:00
 
PANEL 1: Koncerny (I. část)                                                        
16:00 – 18:00
moderuje Kateřina Eichlerová
 
Dominik Králik
Koncernový zájem
Pozorovatelé: Josef Kříž
16:00 – 16:15
Ota Mach
(Ne)závaznost pokynů v koncernu
Pozorovatelé: Josef Kříž
                                                                       16:15 – 16:30
Gabriela Blahoudková
Vyrovnání újmy v koncernu
Pozorovatelé: Jan Flídr
                                                                       16:30 – 16:45
Diskuse                                                                                 
16:45 – 17:45
Hodnocení                                                                            
17:45 – 18:00
 
Večeře                                                                                  
18:00 – 19:15
 
 
 
 
PANEL 1: Koncerny (II. část)                                                       
19:15 – 20:45
moderuje Kateřina Eichlerová
 
Jan Papajanovský
Obec jako řídící osoba v koncernu
Pozorovatelé: Jana Otčenášková
                                                                                                                      19:15 – 19:30
 
Jaroslav Fořt
Věřitel v postavení vlivné osoby?
Pozorovatelé: Jana Otčenášková, Jana Guričová
19:30 – 19:45
Diskuse                                                                                
19:45 – 20:30
Hodnocení                                                                            
20:30 – 20:45
 
 
Sobota 22. 4. 2017
 
Snídaně                                                                                 
8:00 – 9:00
 
PANEL 2: Druhy podílů v kapitálové obchodní společnosti                                              
9:00 – 12:30
moderuje Petr Čech
 
Hana Kadeřábková
Která ujednání založí zvláštní druh podílu
Pozorovatelé: Jana Guričová, Tomáš Zach
                                                                                               9:00 – 9:15
Tomáš Smetana
Přípustné modality v konstrukci podílu na zisku
Pozorovatelé: Tomáš Zach
9:15 – 9:30
Diskuse                                                                                
9:30 – 10:00
Hodnocení                                                                            
10:00 – 10:15
 
 
Přestávka
10:15 - 10:30
 
Jiří Švejda
Podíl bez hlasovacích a dalších kontrolních práv
Pozorovatelé: Daniel Lála, Tomáš Zach
                                                                                               10:30 – 10:45
 
Josef Peroutka
Násobná hlasovací práva - pro a proti (aneb kde se vzal princip one share - one vote a k čemu je dobrý?)
Pozorovatelé: Daniel Lála
                                                                                               10:45 - 11:00
Diskuse                                                                                
11:00 – 11:30
Hodnocení                                                                            
11:30 – 11:45
 
Tomáš Janoušek
Investiční akcie - vybrané otázky
Pozorovatelé: Jakub Porod
11:45 – 12:00
Diskuse                                                                                
12:00 – 12:20
Hodnocení                                                                            
12:20 – 12:30
 
 
Oběd                                                                                     
12:30 – 13:30
 
Výlet                                                                                     
13:30 – 18:30
 
Večeře                                                                                  
19:00 – 20:00
 
 
PANEL 3: Aktuální problémy družstev
20:00 – 20:55
moderuje Tomáš Horáček
 
Tomáš Hejný
Převod družstevního podílu v bytových družstvech a jeho specifika
Pozorovatelé: Daniel Lála, Jakub Porod
                                                                                               20:00 – 20:15
Diskuse                                                                                
20:15 – 20:45
Hodnocení                                                                            
20:45 – 20:55
 
 
 
Neděle 23. 4. 2017
 
Snídaně                                                               
8:00 – 9:00
 
PANEL 4: Nekalá soutěž
9.00 – 12:15
moderuje Daniel Patěk
 
Dominik Havliš
Limity, variace a modifikace testu průměrného spotřebitele
Pozorovatelé: Jan Flídr
                                                                                   9:00 – 9:15
Dominik Ilichman
Míra přípustné agrese soutěžitele vůči spotřebitelům
Pozorovatelé: Josef Kříž
9:15 – 9:30
Diskuse                                                                                
9:30 – 10:00
Hodnocení                                                                            
10:00 – 10:15
 
 
Přestávka
10:15 - 10:30
 
Denisa Mokřížová
Přípustné šíření závadných údajů o jiném soutěžiteli
Pozorovatelé: Jan Flídr, Jana Otčenášková
                                                                                               10:30 – 10:45
Zuzana Beerová
Nekalosoutěžní aspekty odchodu zaměstnanců od soutěžitele
Pozorovatelé: Jana Guričová
                                                                                               10:45 - 11:00
Diskuse                                                                                
11:00 – 11:30
Hodnocení                                                                             
11:30 – 11:45
 
Filip Jelínek
Západní značka, východní kvalita? (nekalosoutěžní pohled na problém různého složení potravin v různých členských státech)
Pozorovatelé: Jakub Porod
11:45 – 12:00
Diskuse                                                                                
12:00 – 12:20
Hodnocení                                                                            
12:20 – 12:30
 
Oběd                                                                                     
12:30 – 13:15
 
Závěrečné hodnocení – vyhlášení nejlepších příspěvků
13:15 – 13:45
Odjezd

 

 
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111