Program 2016

 

 
 
Program výjezdního workshopu z obchodního práva
 
pátek 8. – neděle 10. dubna 2016
 
 
 
Pátek 8. 4. 2016
 
 
 
Příjezd nejpozději do 12.30, ubytování, příprava seminární místnosti
 
 
 
Uvítání – úvodní slovo                                                             
 
13:00 – 13:30
 
 
 
PANEL 1: Závazkové právo I(I. část)                                                
 
13:30 – 15:30
 
moderuje Petr Čech
 
 
 
Josef Kříž
 
Podnikatel jako slabší strana - pojem, význam (aneb skutečně se podnikatel nemůže dovolat neplatnosti smlouvy, stal-li se obětí lichvy?)
 
Pozorovatelé: Jan Flídr, Petr Oulík, Michael Zvára
 
13:30 – 13:45
 
Lucie Růžičková
 
Princip bezformálnosti právních jednání v novém civilním právu a jeho nepsané meze (aneb skutečně lze bezformálně činit všechna jednání, pro něž zákon ani dohoda stran formu nepředepisuje, např. přistoupit k dluhu za účelem jeho zajištění, garantovat plnění třetí osoby či uznat pohledávku jako pravou)?
 
Pozorovatelé:                                                                         13:45 – 14:00
 
Diskuse                                                                                  
 
14:00 – 14:20
 
Hodnocení                                                                              
 
14:20 – 14:30
 
 
 
Zuzana Kolísková
 
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách v tuzemské i unijní judikatuře (aneb co konkrétně rozumět pod rozporem s požadavkem přiměřenosti a významnou nerovnováhou práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele?)
 
Pozorovatelé:                                                                                                                         14:30 – 14:45
 
 
 
Michal Zabadal
 
Předčasné jednostranné ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřeného na dobu určitou (aneb může nájemce nájem vypovědět kupříkladu pro dramatický propad návštěvnosti obchodního centra, v němž se prostor nachází, nebo proto, že pronajímatel pronajal sousední prostor přímému konkurentovi?)
 
Pozorovatelé:
 
14:45 – 15:00
 
Diskuse                                                                                  
 
15:00 – 15:20
 
Hodnocení                                                                              
 
15:20 – 15:30
 
 
 
Přestávka                                                                              
 
15:30 – 15:45
 
 
 
 
 
PANEL 2: Korporátní právo I (I. část)                          
 
                                                                                     15:45 – 17:20
 
moderuje Lucie Josková
 
 
 
Petr Hotovec
 
Zájem obchodní korporace  
 
Pozorovatelé:                                                                                                 15:45 – 16:00
 
Diskuse                                                                                  
 
16:00 – 16:15
 
Hodnocení                                                                              
 
16:15 – 16:20
 
 
 
Denisa Mokřížová
 
Rozdělení působnosti ve veřejné obchodní společnosti
 
Pozorovatelé: Klára Hurychová,   
 
                                                                                    16:20 – 16:35
 
David Němeček
 
Rozmanitost ve složení dozorčích rad akciových společností
 
Pozorovatelé: 16:35 – 16:50
 
Diskuse                                                                                  
 
16:50 –17:10
 
Hodnocení                                                                              
 
17:10 – 17:20
 
 
 
 
 
Večeře                                                                                   
 
17:20 – 18:30
 
 
 
PANEL 2: Korporátní právo I (II. část)                                                 
 
18:30 – 19:40
 
moderuje Lucie Josková
 
 
 
Martin Pata
 
Účel a přípustnost modifikace odpovědnosti členů volených orgánů obchodních korporací 
 
Pozorovatelé:                                                                                                 18:30 – 18:45
 
Bára Bečvářová
 
Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu a jeho důsledky  
 
Pozorovatelé: 18:45 – 19:00
 
Diskuse                                                                                  
 
19:00 – 19:30
 
Hodnocení                                                                                                                                              
 
19:30 – 19:40
 
 
 
Přestávka                                                                              
 
19:40 – 20:00
 
 
 
PANEL 3: Korporátní právo II (I. část)                                                 
 
20:00 – 21:10
 
moderuje Kateřina Eichlerová
 
 
 
Tadeáš Matys
 
Kaduční řízení
 
Pozorovatelé:                                                                          20:00 – 20:15
 
Adam Jaroš
 
Uvolněný podíl
 
Pozorovatelé:                                                                          20:15 – 20:30
 
Diskuse                                                                                  
 
20:30 – 21:00
 
Hodnocení                                                                                                                                              
 
21:00 – 21:10
 
 
 
 
 
Sobota 9. 4. 2016
 
 
 
Snídaně                                                                                  
 
7:30 – 8:30
 
 
 
PANEL 1: Závazkové právo I (II. část)                                               
 
8:30 – 9:10
 
moderuje Petr Čech
 
 
 
Tomáš Mach
 
Úskalí nové úpravy omylu (aneb co s omluvitelným omylem jednajícího, který nikdo nevyvolal, druhá strana o něm však věděla a využila jej, a kam se poděl omyl v pohnutce?)
 
Pozorovatelé:                                                                                                 8:30 – 8:45
 
Diskuse                                                                                  
 
8:45 – 9:05
 
Hodnocení                                                                              
 
9:05 – 9:10
 
 
 
PANEL 2: Korporátní právo I (III. část)                                               
 
9:10 – 10:10
 
moderuje Lucie Josková
 
 
 
Monika Vondrová
 
Akcionářské dohody
 
Pozorovatelé:                                                                                                 9:10 – 9:25
 
Kateřina Babulíková
 
Transparentnost akciové společnosti 
 
Pozorovatelé: Filip Svoboda, Klára Hurychová, Jan Kočer
 
9:25 - 9:40
 
 
 
Diskuse                                                                                  
 
9:40 – 10:00
 
Hodnocení                                                                              
 
10:00 – 10:10
 
 
 
Přestávka
 
10:10 - 10:30
 
 
 
PANEL 3: Korporátní právo II (II. část)
 
10:30 – 12:40
 
moderuje Kateřina Eichlerová
 
 
 
Tomáš Hejný
 
Co je a co není statusovou otázkou v právní úpravě obchodních korporací
 
Pozorovatelé:                                                                                                 10:30 - 10:45
 
Libuše Dočekalová
 
Vedoucí odštěpného závodu
 
Pozorovatelé: 10:45 – 11:00
 
Diskuse                                                                                  
 
11:00 – 11:20
 
Hodnocení                                                                              
 
11:20 – 11:30
 
 
 
Michaela Kubíčková
 
Srovnání postavení jednatelů, tvoří-li kolektivní, nebo individuální orgán
 
Pozorovatelé:                                                                                                 11:30 – 11:45
 
Mikoláš Růžek
 
Postavení dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným
 
Pozorovatelé: 11:45 – 12:00
 
 
 
Diskuse                                                                                  
 
12:00 – 12:30
 
Hodnocení                                                                              
 
12:30 – 12:40
 
 
 
 
 
Oběd                                                                                      
 
12:40 – 13:40
 
Výlet                                                                                       
 
13:45 – 18:00
 
 
 
Večeře                                                                                   
 
18:30 – 19:30
 
 
 
 
 
PANEL 3: Korporátní právo II (III. část)
 
19:30 – 20:10
 
moderuje Kateřina Eichlerová
 
 
 
Dominik Králik
 
Novinky v úpravě zákona o státním podniku
 
Pozorovatelé:                                                                                                 19:30 – 19:45
 
Diskuse                                                                                  
 
19:45 – 20:05
 
Hodnocení                                                                              
 
20:05 – 20:10
 
 
 
 
 
 
 
Neděle 10. 4. 2016
 
 
 
Snídaně                                                                
 
8:00 – 9:00
 
 
 
PANEL 4: Závazkové právo II
 
9.00 – 12:00
 
moderuje Tomáš Horáček
 
 
 
Anežka Janoušková
 
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v obchodních vztazích
 
Pozorovatelé:                                                                                      9:00 – 9:15
 
Přemysl Ptáček
 
Obchodní podmínky a doložky ve vztazích podnikatele a nepodnikatele
 
Pozorovatelé: 9:15 – 9:30
 
Diskuse                                                                                  
 
9:30 – 9:50
 
Hodnocení                                                                              
 
9:50 – 10:00
 
Ota Mach
 
Výpověď obchodního zastoupení a koncepce zvláštní odměny
 
Pozorovatelé:                                                                       10:00 – 10:15
 
David Línek
 
Odpovědnost za škodu na zásilce v různých druzích přepravy
 
Pozorovatelé: 10:15 – 10:30
 
Diskuse                                                                                  
 
10:30 – 10:50
 
Hodnocení                                                                              
 
10:50 – 11:00
 
 
 
Marie Švábová
 
Specifika nabídkových řízení ve veřejných službách v přepravě cestujících
 
Pozorovatelé: Petra Kamínková
 
                                                                      11:00 – 11:15
 
Kristýna Magrlová
 
Zákon o registru smluv z hlediska obchodního práva
 
Pozorovatelé: 11:15 – 11:30
 
 
 
Diskuse                                                                                  
 
11:30 – 11:50
 
Hodnocení                                                                              
 
11:50 – 12:00
 
 
 
Oběd                                                                                      
 
12:15 – 13:00
 
 
 
Závěrečné hodnocení – vyhlášení nejlepších příspěvků
 
13:00 – 13:30
 
Odjezd
 
 
 
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111