Program

Vážení účastníci,

níže si Vám dovolujeme představit program XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky:

 

Program konference

15. května 2015

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Curieových 7
Praha 1
učitelská menza (1. suterén)

18:00 – přibližně do 20:00            slavnostní zahájení konference, večeře formou švédských stolů

přibližně od 20:00                        přesun do restaurace Maestro v centru k dalšímu občerstvení

fakultativně Svatojánské slavnosti NAVALIS (www.navalis.cz)

 

16. května 2015

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Curieových 7
Praha 1
místnost č. 38 (přízemí)

8:00 – 9:00 prezence účastníků konference

9:00 – 9:30 zahájení konference, úvodní slovo:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (proděkan PFUK, vedoucí katedry občanského práva)
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

9:30 – 10:25 1. blok příspěvků – předsedající: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

9:30 – 9:45 Mgr. Eva Dudásová
Rímske právo v moderných kodifikáciách: historické, právne a spoločenské príčiny

9:45 – 10:00 doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Personae v novém občanském zákoníku

 

10:00 – 10:15 doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Nabývání vlastnictví v českém občanském zákoníku v kontextu římského práva

10:15 – 10:25 diskuse k příspěvkům

10:25 – 10:35 coffee break

10:35 – 11:50 2. blok příspěvků – předsedající: doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

10:35 – 10:50 JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
Condictiones římského práva a moderní bezdůvodné obohacení

10:50 – 11:05 doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M.
Římské vinohradní právo a jeho recepce v moderních právních řádech

11:05 – 11:20 Jan Ullmann
Crimen falsi v římském právu a dnes

11:20 – 11:50 diskuse k příspěvkům

11:50 – 12:00 coffee break

12:00 – 12:55 3. blok příspěvků – předsedající: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

12:00 – 12:15 Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Vplyv rímskeho práva na civilistické vymedzenie pojmu vecných práv

12:15 – 12:30 Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová
„Insula in flumine nata“ v novém občanském zákoníku a předchozích občanskoprávních úpravách

12:30 – 12:45 Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Právní pojetí zvířete v římském právu a právu moderním

12:45 – 12:55 diskuse k příspěvkům

13:00 – 14:00 oběd (učitelská menza)

14:05 – 15:00 4. blok příspěvků – předsedající: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

14:05 – 14:20 Marek Novák
Nabytí držby v římském právu a současnosti

14:20 – 14:35 Mgr. Veronika Štětinová
Vydržení v římském právu a dnes

14:35 – 14:50 JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Heres ex re certa versus singulární sukcese

14:50 – 15:00 diskuse k příspěvkům

15:00 – 15:10 coffee break

15:10 – 16:25 5. blok příspěvků – předsedající: doc. JUDr. Matúš Nemec, Ph.D.

15:10 – 15:25 JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Požívací právo – starý institut nově pojatý?

15:25 – 15:40 JUDr. Bc. Radek Černoch
Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu

15:40 – 15:55 Mgr. Adam Talanda
Darování pro případ smrti

15:55 – 16:10 Mgr. Martin Šlosar
Srovnání právní úpravy odpovědnosti představitelů státu v římském právu a dnes

16:10 – 16:25 diskuse k příspěvkům

16:25 – 16:35 coffee break

16:35 – 17:30 6. blok příspěvků – předsedající: doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. Eq.M.

16:35 – 16:50 Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Prvky rímskeho rodinného práva v moderných kodifikáciách

16:50 – 17:05 Mgr. Bc. Barbora Platzerová, Ph.D.
Deductio in domum mariti a povinnost soužití manželů v taiwanském občanském zákoníku

17:05 – 17:20 Mgr. Ján Šurkala
Rímskoprávne inšpirácie vybraných inštitútov ukrajinského pozemkového práva

17:20 – 17:30 diskuse k příspěvkům

17:30 – 18:00 závěr konference

 

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111