Profesor SANDEL na PF UK - 18. dubna - bude podepisovat svou knihu a přednáška streamována

 


Link na přímý přenos

 

Michael Sandel
Spravedlnost: Co je správné dělat
 
U příležitosti přednášky prof. Sandela na Právnické fakultě UK bychom vás rádi upozornili na publikaci Spravedlnost: Co je správné dělat, vydanou Nakladatelstvím Karolinum.
 
V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z nejožehavějších morálních otázek, které dnes hýbou společností na Západě: je morální sanovat banky, požadovat přemrštěné ceny, pozitivně diskriminovat při přijímání na univerzitu či ukládat povinnou službu v armádě? Odhalují také anatomii některých klíčových hodnotových sporů: o cenu lidského těla, o přípustnost homosexuálních sňatků, o kolektivní odpovědnost komunity či o roli náboženství v politice. Autora však zaměstnávají nejen „velké“, ale i „malé“, každodenní problémy, jako jsou smysl sportovních her, pouta rodinné solidarity nebo nároky imigrantů. Živě jsou přitom vyloženy hlavní myšlenky klasiků politické filosofie: Aristotela, Kanta, Milla a Rawlse. Autor se hlásí k linii amerického komunitarismu, což mu však nebrání s porozuměním podat i myšlení liberální, až libertariánské. Text poslouží jako cenný úvod do politické filosofie přístupný i laickému čtenáři, který zjednodušuje jen natolik, aby otevřel diskusi a umožnil vztáhnout argumentaci inspirovanou hlavními proudy morálního myšlení na řadu konfliktních témat současné polis.
Publikace vyšla v rámci edice Politeia, v níž byly publikovány mj. tituly Modernismus a fašismus (Roger Griffin), Vytváření nepřítele (Wendy Z. Goldmanová), Skutečný svět demokratické teorie (Ian Shapiro) nebo Disident Západu (Noam Chomsky).
 
Sandel volí především živé a sporné příklady z veřejných polemik a politických debat, jež zapůsobily v americké společnosti. Proto je jeho kniha o spravedlnosti tak čtivá a srozumitelná. Spravedlnost, o níž se vedou rozepře v konkrétním případě, má viditelnou tvář, neztrácí se v abstraktních pojmech a promlouvá k běžné lidské zkušenosti, převážně ovšem ke zkušenosti lidí ze západních liberálních demokracií. Příznačné jsou v tomto ohledu přednášky, které Michael Sandel konal na Harvardově univerzitě a které jsou veřejně přístupné na internetu. Každý může vidět, jak Sandel uměl nejen s hlubokou znalostí věci a poutavě přednášet o sporných tématech z morální a politické filosofie, ale také jak dokázal podnítit živou diskuzi s posluchači, jejichž mravní intuice se stávaly součástí filosofické úvahy.
Z doslovu Milana Znoje (Ústav politologie FF UK)
 
Na přednášce budete mít možnost zakoupit publikaci se slevou 20 %.
Publikace je dostupná i ve formě elektronické knihy, pro studenty a zaměstnance UK k online i offline čtení zdarma.
 
Záznamy přednášek profesora Sandela pronesené na Harvardově univerzitě naleznete zde.
 
Michael Sandel

 

Americký politický filosof, profesor na Harvard University. Je známý především díky svému kurzu Justice (Spravedlnost), který vedl na Harvardu po dvě desetiletí. Zúčastnilo se jej více než 15 000 studentů, což z něj dělá jeden z nejnavštěvovanějších harvardských kurzů. 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111