Prof. Pavel Šturma znovu zvolen do Komise OSN pro mezinárodní právo - BLAHOPŘEJEME!

 

Dne 3. listopadu 2016 v New Yorku zvolilo Valné shromáždění OSN nové složení Komise pro mezinárodní právo. Za člena tohoto významného orgánu byl znovuzvolen výrazným výsledkem 160 hlasů rovněž  kandidát České republiky prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Šturma, který je členem Komise pro mezinárodní právo již od roku 2012, tak bude působit v Komisi též v dalším pětiletém funkčním období od roku 2017 do roku 2021.
 
Komise pro mezinárodní právo, jejímiž členy jsou nezávislí znalci mezinárodního práva pocházející z akademické obce i z diplomatické praxe, je důležitým orgánem OSN v oblasti kodifikace a rozvoje mezinárodního práva. Od svého vzniku v roce 1948 Komise vypracovala řadu návrhů významných mezinárodních smluv univerzální povahy, jakož i návrhy směrnic či jiných dokumentů z nejrůznějších oblastí mezinárodního práva, včetně práva mezinárodních smluv, mezinárodního trestního práva nebo mezinárodněprávní odpovědnosti států a mezinárodních organizací.
 
Volba prof. Šturmy do Komise pro mezinárodní právo představuje ocenění kvalit českého kandidáta a potvrzuje uznání české mezinárodněprávní právní nauky a praxe na mezinárodní úrovni. 
 
PANU PROFESOROVI BLAHOPŘEJEME !

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111