Prodloužený termín pro podávání přihlášek do Kurzu CŽV

 

Prodloužený termín pro podávání přihlášek do Kurzu CŽV , v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) do 15. září 2017
Děkan PF UK rozhodl o prodloužení přijímání přihlášek do Kurzu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/18 do 15. září 2017.

Podmínky kurzu jsou zde

a formulář přihlášky jsou zde


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111