Proč studovat právo na Univerzitě Karlově?

Studium

 

 • Obsah studia

Vedle tradičních právnických předmětů, které musí absolvovat každý student práv, nabízí fakulta širokou škálu předmětů nad rámec standardní právnické výuky, např. zdravotnické právo, sportovní právo, čínštinu a úvod do čínského práva, mooting skills, lawyering skills, latinu pro právníky, celou řadu právnických předmětů v cizích jazycích, výběr šesti právnických cizích jazyků.

Není problém si zapsat jakýkoliv předmět na ostatních 16 fakultách UK a rozšířit si své obzory. 

V průběhu studia se můžete orientovat na určitou oblast práva a zvolit si jeden nebo více specializačních modulů.

 • Učitelský sbor

Každý si může zvolit vyučujícího, který mu vyhovuje. A vybere si každý.

Máme vyučující, kteří jsou experty v oboru a nároční pedagogové, vyžadující od studentů mimořádnou průběžně kontrolovanou přípravu, která předpokládá zvýšený zájem o daný obor.

Máme vyučující, kteří jsou experty v oboru, ale práci od studentů v průběhu semestru pravidelně nekontrolují - znalosti zevrubně prověří až u zkoušky.

Máme celou řadu mladších vyučujících, kteří jsou skvělí a zapálení učitelé.

 • Rozvrh

Rozvržení výuky je od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. Každá studentka a každý student si může sestavit rozvrh podle vlastních biorytmů.

Komu nezbývá než se věnovat nějaké pravidelné výdělečné činnosti, může si svůj rozvrh poskládat tak, aby zvládl školu, přípravu do školy i práci.

Koho zajímá právní věda, více právních oborů a zapojení do akademického života, může na fakultě trávit čas od rána do večera a nebude se nudit.

 

Činnosti související se studiem

 

NABÍZÍME

 • Možnost zdokonalit své právní dovednosti nutné při zastupování klienta v soudních jednáních jak v češtině, tak cizích jazycích

Můžete si osvojit základní dovednosti mooting skills, pak si je vyzkoušet ve fakultním týmu, který se účastní některé ze soutěží v simulovaných soudních jednáních (moot court). Jsou to příležitosti, jak si prověřit své právní myšlení a schopnosti, a přitom si zasoutěžit, možná i něco vyhrát.

 • Možnost získat výbornou orientaci v oblasti migračního (azylového a cizineckého) práva, a to jak teoretickou, tak praktickou, a to 

důkladné seznámení se s azylovým právem a právem migračním v širokém kontextu, možnost vyzkoušet si znalosti v praxi v neziskových organizacích (právní klinika azylového práva) nebo možnost vyzkoušet si znalosti v praxi na Ministerstvu vnitra při Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

 • Možnost vyzkoušet si, jaké to je být učitelem

Můžete se v rámci praxe vrátit na svou střední školu a vést tam semináře o právu

 • Možnosti stáží

V rámci studia můžete absolvovat odbornou praxi u řady ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Zajímavé odborné stáže nabízí také Parlament ČR a Úřad vlády.

 • Pravidelné výjezdní semináře kateder

Výjezdní semináře s různou tématikou jsou skvělou možností, jak trávit víkendy, volno nebo letní či zimní prázdniny. Už v prvním ročníku se můžete zúčastnit třeba letního turisticko-ústavněprávního výjezdního semináře!

Naše knihovna patří mezi největší právnické knihovny a najdete zde nejen novodobou právnickou literaturu, ale také historické právnické knihy staré několik staletí.

Nabízíme širokou škálu on-line přístupů nejen do právnických databází, ale také do mnoha odborných periodik a digitálních pramenů.

V prostorách knihovny je také umístěná sekce common law pramenů, která vznikla a je průběžně doplňovaná jedním z našich spolků Common Law Society.

 • Nejvíce studentských spolků s různorodým zaměřením

Studentské spolky nabízí kavárenské semináře, letní školy, společenské akce či přednášky významných osobností. Každý se může zapojit, získat zkušenosti s organizací a vedením.

Spolek českých právníků Všehrd

ELSA Praha

Common Law Society

Právnický akademický spolek Juristi

Prager Deutscher Klub

Kappa Omega

 • Uvítací a seznamovací akce pro prváky 

Úvodní soustředění pro nově přijaté studenty se bude konat v posledním týdnu prázdnin v areálu Štědronín v jižních Čechách. Přečtěte si, jaké dojmy si odnesli prváci z loňského fakultního seznamováku .

Studentské spolky připravují komornější a konkrétně zaměřené seznamovací pobyty o prázdninách nebo v září 2019. 

 • Akce během akademického roku 

Jsou jich desítky v každém semestru - fakultní facebook informuje o všem zajímavém a důležitém.

 • Sportovní aktivity

Sportovci mohou chodit mezi semináři do fakultní posilovny nebo třeba na pilates, které mají zadarmo a ještě dostanou kredity. Naše fakulta má svůj florbalový tým, který se pravidelně každý rok účastní Univerzitní florbalové ligy.

 

 Jaké si kdo studium udělá, takové ho má.

 

Zahraničí 

 

 • Nejvíce míst a partnerských univerzit v rámci programu Erasmus+ na partnerských právnických fakultách ve většině Evropských států a studijním jazykem může být angličtina, němčina, francouzština, portugalština, španělština nebo italština.
 • Fakultní dohodyUniversity of San Francisco (CA, USA), NOVA Southeastern University, Ft. Lauderdale (FLA, USA), University of Miami (FLA, USA), Státní univerzita Petrohrad (Ruská federace), Sibiřská federální univerzita Krasnojarsk (Ruská federace), Tel Aviv University (Izrael), China University of Law and Political Science (Peking, Čína).
 • Meziuniverzitní dohodyUniversidad de Lima (Peru), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexiko), Université de Montreal, McGill University (obě Kanada), Univerity of Tsukuba, Kobe University, Waseda University (vše Japonsko), Griffith University, University of Melbourne, University Macquire, University of Queensland (vše Austrálie), University of Otago (Nový Zéland), Lomonosova státní univerzita Moskva, Státní univerzita Petrohrad (obě Ruská federace)

 

Praha

 

 • Praxe v advokátních kancelářích

V Praze naleznete nejširší možnosti získání praxe v různých advokátních kancelářích již při studiu. Pokud stáž absolvujete v advokátních kancelářích, které spolupracují s fakultou, fakulta bude garantovat její obsah a obdržíte za ni i kredity.

 • Kultura a sport

Během studia je nutné také relaxovat, a to jak myšlenkově, tak třeba sportem. V Praze naleznete pestrou kulturní nabídku a plno možností ke sportovním aktivitám. Kulturní akce se konají také přímo v budově fakulty a na fakultě si můžete zajít také do posilovny a některého z tělovýchovných sálů.

 • Ubytování a náklady na život v Praze

Ubytování lze získat buď prostřednictvím Univerzity Karlovy na univerzitních kolejích, nebo si se spolužáky vybrat bydlení z obrovské nabídky ubytování v soukromí. Náklady na život v Praze jsou napřiklad u dopravy a stravování srovnatelné s velkými českými a moravskými univerzitními městy, náklady na ubytování se v posledním roce trochu zvýšily - viz analýza zde.

 

A na kterou jinou právnickou fakultu můžete chodit kolem Karlova mostu, z oken jejích učeben se dívat na Pražský hrad nebo se o přestávce jít projít po Staroměstském náměstí?

Fakulta z ptačí perspektivy

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111