Proběhla konference Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

 

Dne 22. dubna 2015 proběhla na půdě Karolina pod záštitou prorektora Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. mezinárodní vědecká konference Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky pořádaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústavem veřejného práva Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Akce se konala v rámci programu PRVOUK 06.

Se svými příspěvky vystoupila řada významných odborníků, kromě vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Jelínka a děkana Fakulty práva PEVŠ prof. JUDr. Jaroslav Ivora vystoupili se svými příspěvky mimo jiné i prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek DrSc., prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., prof. JUDr. Richard Pomahač CSc. a doc. JUDr. Helena Prášková CSc., doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Přednesené a další příspěvky budou publikovány v nakladatelství Leges.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111