Příspěvek

Příspěvky určené k prezentaci na konferenci:

Název příspěvku určeného pro aktivní prezentaci na konferenci včetně jeho stručné anotace je třeba zaslat nejpozději

do 28. února 2018.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených příspěvků určených k ústnímu přednesení na konferenci.

Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, jež činí max. 15 minut.


Příspěvky určené do recenzovaného sborníku:

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník, do něhož budou zařazeny původní a doposud neuveřejněné texty, jež budou odevzdány nejpozději do 31. května 2018 a které splní předepsané formální náležitosti.

Formální náležitosti
Doporučený rozsah: 10-15 normostran

Struktura:
Název příspěvku v českém a anglickém jazyce
Jméno a příjmení autora
Instituce
Vlastní text příspěvku
Abstrakt v českém a anglickém jazyce
Seznam klíčových slov

Citační norma a pokyny pro editaci: zde

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111